Tandvårds-
kliniken med kvalitet och personligt bemötande som ledstjärnor

Maria har arbetat ett par somrar som tandläkare i Bukoba i Tanzania, för den lutherska kyrkan.

I Öst-afrika är det ofta kyrkorna som organiserar sjukvård, skolor socialt omhändertagande av föräldrarlösa barn. Den lutherska kyrkan i Tanzanias nordvästra stift har haft stort utbyte med Svenska kyrkans Internationella arbete i många decennier.

Tandvården i Tanzania är dock relativt outvecklad. Tack vare att människor äter naturlig och bra kost (enkla råvaror direkt från naturen) har tanzanierna relativt bra tandstatus. Men inträffar något finns det små möjligheter att gå till tandläkaren.

De flesta patienter Maria behandlade hade aldrig tidigare varit hos en tandläkare och problemen var ofta långt gångna innan patienterna kom. Det var vanligt med stora infektioner i käkarna som till och med kunde vara livshotande.

ostafrika 01ostafrika 02