Tandvårds-
kliniken med kvalitet och personligt bemötande som ledstjärnor

Vi utför all tandvård på kliniken men vårt specialområde är att återskapa förlorade tänder och att förbättra gamla tänder såväl funktionellt som estetiskt. Vi utför alla behandlingar med stor inlevelse och söker alltid återskapa en god funktion i munnen och ett naturligt och snyggt utseende. Det finns flera tekniker som kan användas när vi återskapar tänder. Tillsammans med dig diskuterar vi oss fram till vilken lösning som bäst hjälper dig.